بج سینه ایلیا

نمونه محصولات تندیس فلزی | تندیس فلزی سه بعدی حجمی

تندیس ساماندهی کانون هواداران استقلال

تندیس ساماندهی کانون هواداران استقلال

تندیس ساماندهی کانون هواداران استقلال

تندیس سومین اجلاس جهانی نشان منتخب

تندیس سومین اجلاس جهانی نشان منتخب

تندیس اجلاس جهانی نشان منتخب

تندیس کنفرانس نشان عالی رهبری

تندیس کنفرانس نشان عالی رهبری

تندیس نشان عالی رهبری

تندیس برنجی ریخته گری واحد نمونه سال 90

تندیس برنجی ریخته گری واحد نمونه سال 90

تندیس واحد نمونه سال 90 ساخته شده ازفلز برنج به روش ریخته گری ماسه ای و قسمت پرچم از ورق برنج اسید

تندیس واحد نمونه تولیدی سازمان استاندارد

تندیس واحد نمونه تولیدی سازمان استاندارد

تندیس فلزی واحد نمونه تولیدی

تندیس نامداران صنعت تجارت ایران

تندیس نامداران صنعت تجارت ایران

تندیس نامداران صنعت و تجارت

تندیس تجلیل از مدیران اشتغالزا

تندیس تجلیل از مدیران اشتغالزا

تندیس برنجی ریخته گری شده با روکشی از طلا

تندیس صنعت و معدن استان کرج

تندیس صنعت و معدن استان کرج

تندیس برنجی با چرخ دنده برشکاری اب طلا

تندیس سمینار غذا میان وعده سالم

تندیس سمینار غذا میان وعده سالم

تندیس ریخته گری برنجی با روکش طلا

تندیس برترین تولید کننده ارد کشور

تندیس برترین تولید کننده ارد کشور

تندیس برترین تولید کننده ارد کشور

برترین و بزرگترین کار آفرین

 برترین و بزرگترین کار آفرین

تندیس برترین کارآفرین در حوزه ارتباطات

تندیس کارمند نمونه گروه انرژی دانا

تندیس کارمند نمونه گروه انرژی دانا

تندیس کارمند نمونه شرکت گروه انرژی دانا

چهارمین همایش استاندارد استان تهران

چهارمین همایش استاندارد استان تهران

چهارمین همایش استاندارد از جنس برنج با گوی کریستال