بج سینه ایلیا

نمونه محصولات بج سینه مات و براق

بج سینه عرشیا گستر

بج سینه عرشیا گستر

بج سینه عرشیا گستر

بج سینه اکسنگ

بج سینه اکسنگ

بج سینه اکسنگ

بج سینه کیان

بج سینه کیان

بج سینه کیان

بج سینه دریا بخش

بج سینه دریا بخش

بج سینه دریا بخش

بج سینه تو پلاس

بج سینه تو پلاس

بج سینه تو پلاس

بج سینه شرکت ساپرا

بج سینه شرکت ساپرا

بج سینه شرکت ساپرا مات و براق اب کرم

بج سینه برشکاری تاج

بج سینه برشکاری تاج

بج سینه مات و براق برشکاری شده

بج سینه شرکت تسکو

بج سینه  شرکت تسکو

بج سینه مات و براق برشکاری شرکت تسکو

بج سینه برگ

بج سینه برگ

بج سینه برشکاری رنگی برگ

بج سینه شرکت ایده

بج سینه شرکت ایده

بج سینه برشکاری و مات و براق ایده

بج سینه هیوندای

بج سینه هیوندای

بج سینه شرکت هیوندای از جنس برنج با برشکاری و اسیدکاری مات و براق

بج شرکت تویوتا

بج شرکت تویوتا

بج سینه شرکت تویوتا از جنس برنج ، اره کاری و اسید کاری به صورت مات و براق انجام شده است

بج سینه ساری 118

بج سینه ساری 118

بج سینه ساری 118 از جنس برنج بوده و به روش اسید کاری به صورت مات و براق در آمده

بج سینه سالن شقایق

بج سینه سالن شقایق

بج سینه سالن آرایش شقایق برشکاری شده و به روش مات و براق با آبکاری طلا انجام شده است

بج سینه برنوتی

بج سینه برنوتی

بج سینه شرکت برنوتی از جنس برنج اره کاری شده وبه روش اسید کاری مات و براق گردیده

بج سینه تالار ماهان

بج سینه تالار ماهان

بج سینه تالار پذیرایی ماهان به روش اسید کاری مات و براق با آبکاری طلا

بج سینه شرکت MIBC

بج سینه شرکت MIBC

بج سینه شرکت مهندسی MIBC از جنس برنج با آبکاری طلا به روش اسید کاری مات و براق

بج سینه مگنولیا

بج سینه مگنولیا

بج سینه شرکت مگنولیا از جنس برنج و با آبکاری طلا به روش اسید کاری به صورت مات و براق انجام شده

بج سینه ماهان

بج سینه ماهان

بج سینه ماهان از جنس برنج به روش اسیدکاری مات و براق و آبکاری طلا