لوگوی ایلای بدج />

تندیس

ایلیا بج طراح و تولید کننده انواع تندیس فلزی ، پلکسی

تندیس فلزی | تندیس فلزی سه بعدی حجمی

تندیس فلزی | تندیس فلزی سه بعدی حجمی

تندیس فلزی | تندیس فلزی تندیس فلزی سه بعدی حجمی | تندیس فلزی برنامه خندوانه

تندیس | تندیس ترکیبی پلکسی و فلز برنج

تندیس | تندیس ترکیبی پلکسی  و فلز برنج

تندیس | تندیس ترکیبی پلکسی و فلز برنج

تندیس حجمی ریخته گری دقیق

تندیس حجمی ریخته گری دقیق

تندیس حجمی ریخته گری دقیق

تندیس | تندیس پلکسی گلس

تندیس | تندیس پلکسی گلس

تندیس | تندیس پلکسی گلس