بج سینه | بج سینه سالن آرایش شقایق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بج سینه سالن آرایش شقایق برشکاری شده و به روش مات و براق با آبکاری طلا انجام شده است