تندیس واحد نمونه سال 90 ساخته شده ازفلز برنج به روش ریخته گری ماسه ای و قسمت پرچم از ورق برنج اسید

تندیس واحد نمونه سال 90 ساخته شده ازفلز برنج به روش ریبخته گری ماسه ای و قسمت پرچم از ورق برنج اسید کاری شده به صورت مات و براق و روکشی از طلا و قسمت پایه از سنگ ابزار خورده ساخته شده است