بج سینه ماهان از جنس برنج به روش اسیدکاری مات و براق و آبکاری طلا