بج سینه شرکت تویوتا از جنس برنج ، اره کاری و اسید کاری به صورت مات و براق انجام شده است