بج سینه شرکت مگنولیا از جنس برنج و با آبکاری طلا به روش اسید کاری به صورت مات و براق انجام شده