بج سینه آب معدنی دماوند از جنس برنج با آبکاری نیکل دارای شش رنگ مجزا