بج سینه منطقه آزاد قشم از جنس برنج با آبکاری طلا دارای پنج رنگ میباشد