بج سینه شرکت اطلس با برش کاری و آب طلا دارای چهار رنگ میباشد