بج سینه شرکت مهندسی MIBC از جنس برنج با آبکاری طلا به روش اسید کاری مات و براق