صندوق پلکسی دیواری

صندوق انتقادات و پیشنهادات از جنس پلکسی بوده و از کیفیتی بالا و ماندگاری بسیاری خوبی برخوردار میباشد 
لوزم هر شرکت یا موسسه دولتی و خصوصی کسب اطلاع بیشتر از رضایت و کیفیت خدمات میباشد در این راستا گروه تولیدی ایلیا ساخت و تولید صندوق های ایستاده و دیواری خود را برای جمع اوری نظرات انتقادات و پیشنهادات طراحی کرده که به دو صورت دیواری و زمینی میباشد صندوق انتقادات و پیشنهادات و نظرات یکی از ملزومات کسب رظایت مندی یا انتقادات سازنده برای پیش برد هدفهای سازمانی یا تجاری میباشد با هزینه ای کم میتوان از نقاط قوت و ضعف موسسه یا شرکت خود با خبر شوید با یک پیشنهاد کوچک میتوان به هدفی بزرگ دست پیدا کرد