بج سینه ایلیا

بج سینه چیست ؟

 

بج سینه چیست ؟

بج سینه یا نشان سینه نمادی است چشمگیر برای همبستگی و وابستگی افراد به سازمان - گروه - نهاد - مذهب یا اعتقادات 

بج سینه با اسمای  همچون اتیکت سینه، سنجاق سینه و گل سینه پلاک نیز شناخته می شود .

 

بدج Badge کلمه انگلیسی است که معنی آن نشان - امضاء - کلمه برجسته و مشخص می باشد و این کلمه به لفظ عامی فارسی بج تلفظ می شود 

 

تاریخچه استفاده از بج سینه 

 

 

انواع بج سینه 

 

 

بج سینه از چه مواد ساخته می شود ؟

 

 

بج سینه چگونه ساخته می شود ؟

 

 

چه کسانی از بج سینه استفاده می کنند ؟